Chceš přidat své tričko?

Vytvoř
vytvoř své vlastní originální tričko
Vyfoť
vyfoť se v tomto tričku
Přidej
přidej své foto

Co je nej-tricko.cz?

Snahou webu nej-tricko.cz je, pomocí vašeho hlasování vybrat nejhezčí, nejoriginálnější a nejnapaditější tričko.

Systém hlasování je jednoduchý: proti sobě stojí vždy dvě náhodně vybraná trička a vaším úkolem je vybrat to, které se vám více líbí. Pokud se mezi triky nedokážete rozhodnout můžete volit remízu.

Každý měsíc je na základě hlasování zvoleno vítězné tričko a jeho majitel získává odměnu.

Myslíte si, že dokážete navrhnout hezké tričko? Dokážte nám to a ještě na své originalitě vydělejte.

Pravidla

1. Provozovatel webu nej-tricko.cz

Provozovatelem webu je Ing. Pavel Pustka, Kozlovice 119, PSČ 739 47. IČ: 74443283 (dále jen "Provozovatel").

2. Jak přihlásit tričko do soutěže?

Pro přihlášení trička do soutěže je potřeba se zaregistrovat. Soutěže o nejlepší tričko se může účastnit jakékoliv tričko, které neodporuje podmínkám účasti v soutěži, aniž by účast byla podmíněna koupi trička v eshopu nejtricko.cz. Po úspěšné registraci a přihlášení lze nahrát až dvacet triček. Každé tričko ještě před zařazení do soutěže podléhá schválení provozovatelem / administrátorem.

3. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba registrovaná na webových stránkách nej-tricko.cz.

Pro účast v Soutěži u výherců mladších 18-ti let je rozhodující souhlas jejich rodičů, případně zákonného zástupce.

Do soutěže mohou být přihlášeny pouze trička, které neporušují autorský a trestní zákon. Odpovědnost za dodržení tohoto bodu leží na autorovi návrhu.

Z účasti v soutěži je vyloučen Provozovatel a osoby jemu blízké ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku.

4. Hlasování

Hlasovat mohou všichni návštěvníci stránek, tedy i neregistrovaní. V případě podezření na neregulérní zvýhodnění některých triček, mohou být tyto návrhy penalizovány, v krajním případě i vyloučeny ze soutěže.

V oficiálních výsledcích (www.nej-tricko.cz/poradi-tricka.php) se zobrazují jen trička, která se zůčastnila alespoň 20 soubojů.

5. Pořadí a určení výherců

Nejlepší tričko se určuje pro každý kalendářní měsíc.

Pro určení víteze za daný kalendařní měsíc je určující pořadí triček v 10:00 prvního dne měsíce následujícího po daném měsíci.

Pořadí triček, stejně jako vítězná trička za jednotlivé měsíce, je průběžně zveřejňováno na www.nej-tricko.cz.

6. Výhra a předání

Výše výhry za daný měsíc je viditelně zobrazena v hlavičce webu nej-tricko.cz

Výše výhry pro daný se na stránkách objeví nejpozději k druhému dni daného měsíce. Po tomto datu již provozovatel nebude jeji výši až do konce měsíce měnit.

Výherci budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

7. Závěrečná ustanovení

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

Provozovatel je oprávněn vyřadit soutěžícího, který porušil pravidla soutěže.

Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

Nárok na výhru zaniká pokud si výherce výhru nepřevezme, nebo pokud se ho nepodaří kontaktovat na kontaktních adresách uvedených pro účely registrace.

Účastník soutěže projevuje okamžikem svého zapojení do soutěže souhlas s tím, že v případě jeho výhry mohou být Provozovatelem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků soutěže Provozovatelem a pro marketingové účely Provozovatele.

Výherní částka podléhá zdanění podle platných zákonů, přičemž zdanění provádí výherce.

Provozovatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, zkrácení či prodloužení, odvolání či úpravou a změnou jejích pravidel.

Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách nej-tricko.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese provozovatele.

Provozovatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Pouze tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná a konečná.Nej-tricko.cz

Celkem soutěží 321 triček.

271 registrovaných uživatelů.


Vítězné tričko

Vítězné tričko za kveten 2011

Naposledy vyhrálo tričko Facebook Sucks! a majitel bulda5 si odnáší zaslouženou výhru 150,- Kč.Inspirativní oblečení

Top dámský na ramínka Glamour styl

Top

AJC Overal

AJC

Dámské tričko s potiskem

Dámské

Kerzen Schwarz

Kerzen

Dámský top s kamínky

Dámský

Další zajímavé oblečení