Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky T-shock s.r.o.


1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen "Podmínky") upravují právní vztahy vznikající mezi obchodní společností T-shock s.r.o., se sídlem v Brně, Francouzská 418/82, 602 00, Brno, IČO: 27685951 (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "kupující").
 2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, které budou mezi smluvními stranami uzavřeny.
 3. Zasláním závazné objednávky prodávajícímu vyjadřuje kupující s Podmínkami svůj bezvýhradný souhlas.

2. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena

 1. Kupní smlouva vzniká odesláním závazné objednávky kupujícím prodávajícímu. Objednávka může být odeslána prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu, nebo e-mailem. Objednávka je vždy pro kupujícího závazná.
  Přijetí objednávky prodávající kupujícímu potvrdí zasláním e-mailové zprávy na adresu uvedenou v objednávce.
 2. V internetovém obchodu jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění. Ceny za dopravu a balení zboží jsou uvedeny samostatně.

3. Odstoupení od kupní smlouvy

U smluv uzavřených "na dálku" má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů ode dne, kdy převezme plnění, typicky tedy do čtrnácti dnů ode dne, kdy mu je doručeno zboží. Možnost v této lhůtě odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá například tehdy, pokud mu bylo dodáno zboží upravené podle jeho přání.

4. Dodací podmínky

 1. Předběžná dodací lhůta je zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách dodavatele. Pro registrované uživatele je na webové stránce zobrazen aktuální stav jejich objednávek.
 2. Kupující se dohodne s prodávajícím na některé z těchto variant způsobu dodání zboží:
  1. doporučená zásilka České pošty
  2. obchodní balík České pošty
  3. osobní převzetí v Brně v provozovně prodávajícího

5. Platební podmínky

Kupující je povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do tří pracovních dnů od podání závazné objednávky.

6. Záruky a reklamace

 1. Zákazník je povinen při přebírání zásilky za přítomnosti přepravce zkontrolovat, zda obal nenese stopy poškození. Pokud bude zjištěno poškození, je zákazník povinen tuto skutečnost poznamenat na doklad o převzetí zásilky a informovat neprodleně dodavatele.
 2. Na všechny dodávané produkty se vztahuje záruka 24 měsíců od data převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
 3. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neadekvátního zacházení s produkty. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 4. Vzniklou závadu je nutno reklamovat ihned, co nejdříve po jejím zjištění. Potřebujete-li uplatnit reklamaci, obraťte se na náš servisní e-mail servis@t-shock.eu a nebo na telefonní čísla uvedená na našich internetových stránkách. Při oznámení reklamace uveďte zjištěné závady a číslo faktury či dodacího listu zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 5. Případnou reklamaci se snažíme vyřídit co nejrychleji - během několika málo dnů - vždy však bude vyřízena v zákonné lhůtě, tzn. nejpozději do 30 dnů.

7. Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod

 1. Veškeré objednávky vytvořené v našem internetovém obchodě jsou závazné. Prodávající může v případě prokazatelně vzniklé škody způsobené neodebráním objednaného zboží požadovat náhradu škody např: náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné atd.
 2. V případě, stornování objednávky je zákazník povinen toto storno učinit co nejdříve e-mailem nebo telefonicky. V případě, že je v okamžiku storna objednávka již zpracována, nebo je právě zpracovávána, nelze storno uplatnit.
 3. Orientační dodací lhůty jednotlivých produktů jsou uvedeny při vytváření objednávky. O přesném termínu dodání budete informováni na dotaz.
 4. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s Obchodními podmínkami platnými pro firmu T-shock s.r.o., která nabízí možnost objednávek na svých webových stránkách.

Grafické práce

Po obdržení zadání na vaši e-mailovou adresu zašleme zprávu o proveditelnosti, případné dílčí dotazy a předběžnou kalkulaci. Následně po provedení požadovaných prací požádáme zákazníka o schválení výsledku.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Obě smluvní strany uskutečněním obchodní výměny vyjadřují bezvýhradný souhlas s obsahem těchto obchodních podmínek tak jak je vyjádřen v jednotlivých ustanoveních.
 2. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito Podmínkami nebo kupní smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem a vytvářejí smluvní vztahy dle § 409 a následující Obchodního zákoníku.
 3. Řešení sporů: Prodávající i kupující souhlasí, že v případě vzniku sporu vzniklého z obchodních vztahů mezi nimi, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

(verze 1.9.2006)